how to build a site


Riina Hannuksela

Itä-Helsingissä asuva tanssi-ja esitystaiteilija, jolle inkluusio ja saavutettavuus ovat keskeisiä tavoitteita niin taiteessa kuin elämässäkin.

Bio

Riina Hannuksela on erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä työskentelevä tanssitaiteilija, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on taiteen sosiaaliset ja eettiset ulottuvuudet. Taiteentekijänä hän työskentelee useimmiten näyttämökontekstin ulkopuolella ja pyrkii haastamaan perinteistä teosmuotoa.

Taiteen tekemisen rinnalla hän toimii kouluttajana, fasilitoijana sekä opettajana. Hän on ohjannut vuodesta 2016 alkaen lukemattomia työpajoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä, erityisesti eri luokkatasojen opettajille ja sote-alan työntekijöille. Hän on myös opettanut yhteisö- ja osallistavan taiteen kursseja taideopiskelijoille. Näiden lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä oppilaitosympäristöissä toteutettavia taiteilijaresidenssejä, joiden tavoitteena on luoda moniammatillisia yhteistyömuotoja taiteilijan ja opetushenkilökunnan välille. 


Lue lisää...

Käynnissä olevat projektit

Mobirise

Walk Me Talk Me

Walk Me Talk Me on kävelyprojekti, joka tutkii kaupunkitilaa, siihen liittyviä konventioita sekä tapojamme kehollistaa julkiseen olemiseen liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä. Projekti on useampiosainen ja se käynnistyi vuonna 2018.

Lue lisää...

Mobirise

Välittämistoimisto

Välittämistoimisto pyrkii tuomaan yhteen ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten arjessaan kohtaa. Se on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja antaa mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi omassa arkisessa ympäristössään.

Lue lisää...

Mobirise

Rekkakuskin tytär

on useampivuotinen projekti luokkaidentiteetistä ja yhteiskunnallisesta liikkeestä.

Lue lisää...

Mobirise

Tanssiryhmä Ihanat

Tanssiryhmä nuorille ja nuorille aikuisille, jotka edustavat koko inhimillisen olemisemme rikkautta, erityisiä taitoja ja osaamista

Lue lisää...

Menneet projektit

Mobirise

I Love Me Lunch Play

"Tämä peli ratkaisee kaikki elämäsi ongelmat!"

Lue lisää...

Mobirise

Kohti

on kävelyteos, joka esutettiin Roihuvuoren kyläjuhlilla vuonna 2018. Se on paikkasidonnainen teos ystävällisyydestä, paikallisuudesta ja kaipauksesta sekä sellaisista muistoista, jotka mieluummin unohtaisi.

Lue lisää...

Mobirise

Yhteisötaideprojektit

Riina on työskennellyt laajasti taideinstituutioiden ulkopuolella erilaisissa yhteisöissä ja yhteyksissä. Tässä työssä hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, jonka keskiössä on osallisuuden kokemus sekä taiteen tekijänä että kokijana. Fasilitoidessaan hän keskittyy purkamaan mahdollisia osallistumisen, kommunikaation ja ilmaisun esteitä ja rohkaisee kuuntelemaan sekä itseään että ympäristöään. 

Lue lisää...

Kirjoituksia

Lue lisää...

Yhteystiedot:

© Copyright 2020 Riina Hannuksela - All Rights Reserved